Lundbeckfondens legater

Pulje til deltagelse i udenlandske kurser, kongresser og konferencer

Lundbeckfonden støtter sygeplejerskers, jordemødres, ergoterapeuters, radiografer, bioanalytikere og fysioterapeuters deltagelse i kurser, kongresser og konferencer udenfor Danmarks grænser.

Puljen udloddes to gange årligt. De næste ansøgningsfrister er 1. maj 2017 og 12. oktober 2017. Der udsendes svar til ansøgere ca. en måned efter ansøgningsfristen.

Ansøgerne har mulighed for at søge økonomisk støtte til kongresgebyr/kursusudgift, rejseudgifter og diæter.

Bedømmelse

Bedømmelsen af de indkomne ansøgninger tager blandt andet udgangspunkt i om der er aktiv deltagelse i kurser, kongresser og konferencer.

Ansøgning foretages ved udfyldelse af elektronisk skema og skal blandt andet indeholde:

 • Kort beskrivelse af projektet
 • Budget:
  • Kongresgebyr/kursusudgift
  • Rejseudgifter
  • Diæter
 • Udtalelse fra nærmeste leder
 • CV
 • Ved aktiv deltagelse: Godkendelse af abstract/paper/foredrag (eventuelt ansøgning, såfremt godkendelse endnu ikke foreligger)
 • Kongres-, kursus- eller konferenceprogram

Der er mulighed for, at søge om støtte til deltagelse i allerede afholdte kurser, kongresser og konferencer, såfremt de er afholdt i 2017.

Ansøgning

Ansøgning skal ske elektronisk via efond. Det ansøgningsskema, som skal anvendes, findes på www.forskningspuljer-rh.dk

En vejledning i brug af efond kan rekvireres - kontakt ida.bay.kjoeller@regionh.dk vedr. dette.

Sidste trin i den elektroniske ansøgning er en underskriftsside, som skal underskrives af ansøger og nærmeste leder.

Husk at trykke send

 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Ida Bay Kjøller, Rigshospitalet, Direktionssekretariatet på tlf. 3545 6479 eller mail ida.bay.kjoeller@regionh.dk.

Der er ansøgningsfrist 1. maj 2017, kl. 12.00 og 12. oktober 2017, kl. 12.00