Lundbeckfondens legater

Pulje til deltagelse i udenlandske kurser, kongresser og konferencer

Lundbeckfonden støtter sygeplejerskers, jordemødres, ergoterapeuters, radiografer, bioanalytikere og fysioterapeuters deltagelse i kurser, kongresser og konferencer udenfor Danmarks grænser.

Puljen udloddes to gange årligt. Næste ansøgningsfrist er 1. maj 2019, kl. 12:00 og 12. oktober 2019, kl. 12:00. Vi bestræber os på at der udsendes svar til ansøgere ca. en måned efter ansøgningsfristen.

Ansøgerne har mulighed for at søge økonomisk støtte til kongresgebyr/kursusudgift, rejseudgifter og diæter.

Bedømmelse

Bedømmelsen af de indkomne ansøgninger tager blandt andet udgangspunkt i om der er aktiv deltagelse i kurser, kongresser og konferencer.

Ansøgning foretages ved udfyldelse af elektronisk skema og skal blandt andet indeholde:

 • Kort beskrivelse af projektet
 • Budget:
  • Kongresgebyr/kursusudgift
  • Rejseudgifter
  • Diæter
 • Udtalelse fra nærmeste leder
 • CV
 • Ved aktiv deltagelse: Godkendelse af abstract/paper/foredrag (eventuelt ansøgning, såfremt godkendelse endnu ikke foreligger)
 • Kongres-, kursus- eller konferenceprogram

Der er mulighed for, at søge om støtte til deltagelse i allerede afholdte kurser, kongresser og konferencer.

Ansøgning

Ansøgning skal ske elektronisk via efond. Det ansøgningsskema, som skal anvendes, findes på www.forskningspuljer-rh.dk

En vejledning i brug af efond kan rekvireres - kontakt fondsadm.rigshospitalet@regionh.dk vedrørende dette.

Sidste trin i den elektroniske ansøgning er en underskriftsside, som skal underskrives af ansøger og nærmeste leder.

Husk at trykke send