Om UCSF

Universitetshospitalernes Center for Sundhedsfaglig Forskning (UCSF) har til formål gennem forskningsvirksomhed at udvikle og realisere patientnær klinisk interventionsforskning, samt at styrke forskningskompetencer og implementering af evidensbaseret viden i klinisk praksis. Profilen er tværfaglig og tværvidenskabelig.

Videnskabelige basisaktiviteter:

 • Forskning
 • Forskningsvejledning & undervisning - primært rettet mod sundhedspersonale med baggrund i en professions-bancheloruddannelse
 • Understøtte implementering af evidensbaseret viden i klinisk praksis
 • Patientbehandling - Krop & Kræft behandlingstilbud (fysisk aktivitet)

Rigshospitalet, Hvidovre Hospital og Herlev Hospital (tidligere Amtssygehuset i Herlev) stod bag oprettelsen af UCSF i juni 1990. I dag er centeret organisatorisk placeret ved Rigshospitalet, Administrationen, Direktionen.

Medarbejdere

Forskningsleder

 • Professor, ph.d., kandidat i filosofi, pædagogik og retorik, sygeplejerske Kristian Larsen

Seniorforskere

 • Ph.d., MPH, sygeplejerske, Tom Møller
 • Ph.d. sundhedsvidenskab, mag.art. kultursociolog, Professor SIF/SDU, aff. professor Færøerne Helle Timm

Øvrige forskere og videnskabeligt personale

 • Projektleder, professor, ph.d., mag.scient.soc, sygeplejerske Lis Adamsen
 • Postdoc, ph.d., MPH, sygeplejerske (tilknyttet Krop & Kræft) Christina Andersen
 • Postdoc, ph.d., cand.scient.san, fysioterapeut Morten Quist
 • Ph.d., cand.scient.san, fysioterapeut Kira Bloomquist
 • Projektmedarbejder, cand.mag. Læring og forandringsprocesser Nicolas Munk
 • Studentermedhjælp, stud.med. Malene Kronborg

Ph.d.-studerende

 • Cand.scient.san., fysioterapeut, Nicolaj Jersild Holm
 • Cand.mag.pæd., sygeplejerske Cecilie Betzer
 • Cand.mag. Læring og forandringsprocesser, Katrine Vraa Justenborg

Medarbejdere tilknyttet Krop & Kræft, PACT og LUFT

 • Humanfysiolog, cand.scient (Human Fysiologi), fysioterapeut Christian Lillelund
 • Sygeplejerske Birgit Nielsen
 • Sygeplejerske Jørgen H. Laursen
 • Sygeplejerske Birgitte Rasmussen

Teknisk-administrativt personale