Lundbeckfondens legater

  Sundhedsfaglig forskning - Postdoc

  Deltagelse i udenlandske kurser, kongresser og konferencer