Forskerkursus for sundhedsfaglige professionsbachelorer

 
Forskerkursus

Formålet med kurset er at understøtte sundhedsfaglige professionsbachelorer fra det kliniske område ved at give indføring i centrale begreber og metoder i klinisk forskning, som er grundlæggende for forståelse og kritisk læsning samt evt. anvendelse af videnskabelige artikler.

Kurset er et tilbud til sygeplejersker, jordemødre og fysio- og ergoterapeuter, kliniske diætister, kostkonsulenter, radiografer og bioanalytikere fra hospitaler i Region Hovedstaden samt fra Psykiatrien. Det forventes at 30 deltagere bliver optaget på kurset.

Forskningsmedarbejdere ved UCSF samt eksterne undervisere forestår undervisningen. Seniorforsker, ph.d., Kristian Larsen og cand.scient. Christian Lillelund er kursusledere. Stud.med. Malene Kronborg er kursussekretær og besvarer praktiske spørgsmål på malene.kronborg@regionh.dk.

Detaljeret information om UCSF Forskerkursus 2021/2022 vil være tilgængelig medio august 2021.