Forskerkursus for sundhedsfaglige professionsbachelorer

UCSF Forskerkursus der skulle være afviklet i foråret 2021, er desværre blevet aflyst grundet det pres som COVID-19 har sat på sygehusene i Region Hovedstaden. Det planlægges at kurset i stedet afvikles med start i efteråret 2021. Information om ny kursusstart vil være tilgængelig medio august 2021. Kursussekretær Malene Kronborg besvarer praktiske spørgsmål og kan kontaktes på malene.kronborg@regionh.dk

Tilbud om vejledning i litteratursøgning

  • Har du som sundhedsfaglig medarbejder brug for hjælp til at søge litteratur i PubMed eller andre litteraturdatabaser inden for sundhedsvidenskab?

    En gang ugentligt tilbyder UCSF en vejledningssession i litteratursøgning for en til to personer. Det kan dreje sig om litteraturbehov ifm. et projektforløb, udarbejdelse af kliniske retningslinjer eller for at løse en sundhedsfaglig problemstilling i hverdagen. Tilbuddet er stilet mod sundhedsfagligt personale tilknyttet Region Hovedstaden.

    Hver vejledningssession foregår fredag, er på to timer og påbegyndes inden for tidsrummet kl. 9-13. Stedet er UCSF, Rigshospitalet afs. 9701, Ryesgade 27, 2200 Kbh. N (rum 0105). Vejleder er bibliotekar DB Anders Larsen (AL). Tilmelding sker via tlf. 3545 7389 eller mail anders.larsen@regionh.dk. Vejledningen kan også foregå via en Skype- eller Teams-forbindelse.

    Information om søgeemnet og allerede opnåede søgeresultater kan evt. mailes til AL på anders.larsen@regionh.dk forud for den aftalte session.