Fast Track 2018 - Patientaktivering og Implementering

Program [PDF]

Powerpoint præsentationer

Patientaktivering - Compliance - Adherence – Introduktion  [PDF] - Tom Møller

Polyfarmaci og multisygdom [PDF] - Mikkel Bring Christensen & Lene Ørskov Reuther

Fast-Track - et eksempel på evidensbaseret pleje og behandling [PDF] - Dorthe Hjort Jakobsen

 Sårbare ældre, tværsektorielt – samarbejdsformer [PDF] - Carsten Hendriksen

Center for Integrated Rehabilitation of Cancer Patients - CIRE (2011-2018) [PDF] - Lis Adamsen

FC Prostata Partnerskaber og tværsektorielle samarbejder? [PDF] - Julie Midtgaard

Fysisk aktivitet og type 2 diabetes - virker det? [PDF] - Mathias Ried-Larsen

Fysisk aktivitet og kræftsygdom - virker det? Concept Krop og Kræft [PDF] - Christina Andersen

Exercise in Lung Cancer [PDF] - Morten Quist

 Sygdomsbyrdefordeling i Danmark [PDF] - Lis Adamsen

 Risiko-faktorer på tværs af diagnoser og kliniske kerneydelser [PDF] - Tom Møller

 Teori, modeller og erfaringer [PDF] - Lis Adamsen

 Evidensbaseret praksis og implementering [PDF] - Tom Møller