Forskerkursus for sundhedsfaglige professionsbachelorer
  • For at skærme de kliniske funktioner har Hospitalsdirektørkredsen besluttet, at genåbning af ikke-hastende kurser og uddannelse målrettet regionens medarbejdere udskydes til 2021.

    Dette betyder, at vi forventer at starte UCSF forskerkursus februar 2021. Detaljeret information med program, ansøgningsskema m.m. er tilgængeligt her på hjemmesiden ultimo oktober 2020.

Tilbud om vejledning i litteratursøgning

  • Har du som sundhedsfaglig medarbejder brug for hjælp til at søge litteratur i PubMed eller andre litteraturdatabaser inden for sundhedsvidenskab?

    En gang ugentligt tilbyder UCSF en vejledningssession i litteratursøgning for en til to personer. Det kan dreje sig om litteraturbehov ifm. et projektforløb, udarbejdelse af kliniske retningslinjer eller for at løse en sundhedsfaglig problemstilling i hverdagen. Tilbuddet er stilet mod sundhedsfagligt personale tilknyttet Region Hovedstaden.

    Hver vejledningssession foregår fredag, er på to timer og påbegyndes inden for tidsrummet kl. 9-13. Stedet er UCSF, Rigshospitalet afs. 9701, Ryesgade 27, 2200 Kbh. N (rum 0105). Vejleder er bibliotekar DB Anders Larsen (AL). Tilmelding sker via tlf. 3545 7389 eller mail anders.larsen@regionh.dk. Vejledningen kan også foregå via en Skype- eller Zoom-forbindelse.

    Information om søgeemnet og allerede opnåede søgeresultater kan evt. mailes til AL på anders.larsen@regionh.dk forud for den aftalte session.