Forskerkursus for sundhedsfaglige professionsbachelorer 2016-2017
 • Oversigtsprogram [PDF] - revideret 31.05.2016
 • Retningslinier [PDF] - revideret 15.09.2016

Tilbud om vejledning i litteratursøgning

 • Har du som sundhedsfaglig medarbejder brug for hjælp til at søge litteratur i PubMed, CINAHL eller andre litteraturdatabaser inden for sundhedsvidenskab?

  En gang ugentligt tilbyder UCSF en vejledningssession i litteratursøgning for en til to personer. Det kan dreje sig om litteraturbehov ifm. et projektforløb, udarbejdelse af kliniske retningslinjer eller for at løse en sundhedsfaglig problemstilling i hverdagen. Tilbuddet er stilet mod sundhedsfagligt personale tilknyttet Region Hovedstaden.

  Hver vejledningssession foregår fredag, er på to timer og påbegyndes inden for tidsrummet kl. 9-13. Stedet er UCSF, Rigshospitalet afs. 9701, Ryesgade 27, 2200 Kbh. N (rum 0106). Vejleder er bibliotekar DB Anders Larsen (AL). Tilmelding sker via tlf. 3545 7389 eller mail al@ucsf.dk

  Information om søgeemnet og allerede opnåede søgeresultater kan evt. mailes til AL på al@ucsf.dk forud for den aftalte session.

      

Lundbeckfondens Legater
Pulje til sundhedsfaglig forskning - postdoc
 • Ansøgningsfrist: 7. okt. 2016, kl. 12.00
Pulje til deltagelse i udenlandske kurser, kongresser og konferencer
 • Ansøgningsfrist: 12. okt. 2016, kl. 12.00