Forskerkursus for sundhedsfaglige professionsbachelorer
2013-2014
  • Kursist-login
  • Modul 1 program [PDF] - revideret 04.10.2013
  • Oversigtsprogram [PDF] - revideret 08.05.2013
  • Retningslinier [PDF] - revideret 08.05.2013

Lundbeckfonden

  • Puljen er til revurdering i Lundbeckfondens bestyrelse, hvorfor der i øjeblikket ikke kan søges midler

 

Web-sted
FSAIO.NET
>> Forskernetværk for intensivsygeplejersker