Forskerkursus for sundhedsfaglige professionsbachelorer 2018-2019 - 
  • Oversigtsprogram [PDF] - revideret 25.06.2018
  • Retningslinier [PDF] - revideret 25.06.2018

Tilbud om vejledning i litteratursøgning

  • Har du som sundhedsfaglig medarbejder brug for hjælp til at søge litteratur i PubMed eller andre litteraturdatabaser inden for sundhedsvidenskab?

    En gang ugentligt tilbyder UCSF en vejledningssession i litteratursøgning for en til to personer. Det kan dreje sig om litteraturbehov ifm. et projektforløb, udarbejdelse af kliniske retningslinjer eller for at løse en sundhedsfaglig problemstilling i hverdagen. Tilbuddet er stilet mod sundhedsfagligt personale tilknyttet Region Hovedstaden.

    Hver vejledningssession foregår fredag, er på to timer og påbegyndes inden for tidsrummet kl. 9-13. Stedet er UCSF, Rigshospitalet afs. 9701, Ryesgade 27, 2200 Kbh. N (rum 0106). Vejleder er bibliotekar DB Anders Larsen (AL). Tilmelding sker via tlf. 3545 7389 eller mail al@ucsf.dk

    Information om søgeemnet og allerede opnåede søgeresultater kan evt. mailes til AL på al@ucsf.dk forud for den aftalte session.

      

Lundbeckfondens Legater
Pulje til deltagelse i udenlandske kurser, kongresser og konferencer
  • Ansøgningsfrist: 1. maj 2019, kl. 12:00 og 12. oktober 2019, kl. 12:00