Forskerkursus for sundhedsfaglige professionsbachelorer 2014-2015