Forskerkursus for sundhedsfaglige professionsbachelorer 2014-2015

 

      

Lundbeckfonden
Pulje til sundhedsfaglig forskning
  • Ansøgningsfrist: 21. okt. 2014, kl. 12.00
Pulje til deltagelse i udenlandske kurser, kongresser og konferencer
  • Ansøgningsfrist: 3. nov. 2014, kl. 12.00