Forskerkursus for sundhedsfaglige professionsbachelorer 2014-2015
  • Oversigtsprogram [DOC] - revideret 03.06.2014
  • Retningslinier [DOC] - revideret 03.06.2014

 

      

Lundbeckfonden
Puljen er til revurdering i Lundbeckfondens bestyrelse, hvorfor der i øjeblikket ikke kan søges midler